8. Sınıf Friendship Konu Anlatımı

Bu ünitedeki kelime yoğunluğunu sıfatlar oluşturuyor.Geçen seneki sınıflardan hatırladığımız bazı sıfatların yanısıra yeni öğreneceğimiz sıfatlar bu konuda ikiye ayrılıyor.

A)Adjectives on Physical Description (Fiziksel Görünüş İle İlgili Sıfatlar)

Examples ; Beautiful,handsome,pretty,tall,short,slim,plump,attractive,overweight….etc.

B)Adjectives on Personalities (Karakter İle İlgili Sıfatlar)

Examples; Polite,generous,honest,reliable,funny,stingy,optimistic,pessimistic…etc.

-Bir insanın nasıl bir karaktere sahip olduğunu sorarken kullandığımız soru kalıbı;

What +(is,am,are)+(he,I,they) + like?

A: What is Selim like?

B:He is polite and generous.

* Burda en çok karıştırılan nokta , like kelimesinin hoşlanmak olarak algılanması sonucu

Selim nasıl birisi ? yerine Selim ne yapmaktan hoşlanır? gibi algılanması.

Bunu karıştırmamanın yolu ise kullanılan yardımcı fiile bakmamız.

(am,is,are )–kullanılmışsa karakter olarak nasıl olduğu sorulur.

(do,does )–kullanılmışsa hoşlanmak anlamında kullanılmıştır.

 

Ünite kelimeleri;

1. accept 1. kabul etmek
2. apologizing 2. özür
3. appreciate 3. takdir etmek
4. attention 4. dikkat
5. believe 5. inanmak
6. bookworm 6. kitap kurdu
7. bossy 7. otoriter
8. brave 8. cesur
9. break up 9. ayrılmak
10. bump into 10. çarpmak
11. comeover 11. comeover
12. condemn 12. kınamak
13. count on 13. güvenmek
14. courage 14. cesaret
15. criticize 15. eleştirmek
16. do favor 16. iyilik yapmak
17. elegant 17. şık
18. energetic 18. enerjik
19. expectation 19. beklenti
20. fictional 20. hayali
21. forever 21. sonsuza dek
22. friendship 22. dostluk
23. funny 23. komik
24. get frustrated 24. kızabilir
25. get on well 25. iyi geçinmek
26. get rid of 26. kurtulmak
27. grateful 27. minnettar
28. helpful 28. faydalı
29. honest 29. dürüst
30. hurt 30. zarar
31. ignore 31. aldırmamak
32. imaginative 32. yaratıcı
33. interrupt 33. kesmek
34. jealous 34. kıskanç
35. locker 35. kilitli dolap
36. loyal 36. sadık
37. mean 37. ortalama
38. moral 38. manevi
39. passionate 39. tutkulu
40. pastime 40. eğlence
41. persistent 41. kalıcı
42. pessimistic 42. kötümser
43. principle 43. ilke
44. promise 44. söz
45. quality 45. kalite
46. receive 46. almak
47. reliable 47. güvenilir
48. reserved 48. ayrılmış
49. share 49. hisse
50. shocked 50. sarsılmış
51. shy 51. utangaç
52. sociable 52. girişken
53. sporty 53. sportif
54. strengthen 54. güçlendirmek
55. stuff 55. şey
56. supportive 56. destekleyici
57. take sb by surprise 57. sürpriz sb almak
58. temporary 58. geçici
59. treat 59. tedavi etmek
60. trendy 60. moda
61. true 61. gerçek
62. trustworthy 62. güvenilir
63. understanding 63. anlayış
64. unsociable 64. çekingen
65. violate 65. ihlal etmek
66. warm-hearted 66. cana yakın

 

 

SORUN BİLDİR